Kariéra vitrážista, umělecký sklenář, praxe vitrážisty.

Výroba, rekonstrukce, opravy, renovace vitráže, vitráží, vitrají a tiffany lamp, svítidel - Umělecké sklenářství Jiřička - Coufal

Kariéra

Úvod do praxe, kariéry vitrážisty, uměleckého sklenáře / Kariéra vitrážista, umělecký sklenář - Výroba, rekonstrukce, opravy, renovace vitráže, vitráží, vitrají a tiffany lamp, svítidel - Umělecké sklenářství Jiřička - Coufal
Naši studenti z VŠCHT

Naši studenti z VŠCHT. Praxe pro studenty vitrážisty. Základy výroby vitráže.

Nabízíme možnost praxe pro studenty uměleckořemeslných oborů a to včetně rekvalifikantů. Naši studenti se u nás vyučí v oboru umělecký sklenář se specializací restaurátor a osvojí si jak praxi dílenskou, tak i praxi v terénu. Součástí výuky není jen samotné řemeslo, ale i restaurátorská etika a základní pravidla pro práci s kulturní památkou

Vsoučasnosti u nás praktikují studenti VŠCHT Praha, Fakulty chemické technologie - bakalářský obor Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky a studenti Střední odborné školy uměleckořemeslné s. r. o., Podkovářská 4, Praha 9, obor Umělecký sklenář.