Restaurování historické vitráže, vitraje. Renovace, opravy, zušlechťování vitráží, vitrají

Umělecké sklenářství Jiřička - Coufal restauruje, renovuje historické vitráže, vitraje a zušlechťuje vitrážové skla.

O restaurování vitráže

Úvod do světa restaurování vitráže, vitraje, vitrážových dekorací / O restaurování historické vitráže, vitraje, vitrážové dekorace
KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA NA PRAŽSKÉM HRADĚ – TRANSPORT DEMONTOVANÝCH VITRÁŽÍ URČENÝCH K RESTAUROVÁNÍ
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě Transport demontovaných vitráží určených k restaurování

ZÁKLADNÍ KONCEPCE RESTAUROVÁNÍ VITRÁŽE, VITRÁŽÍ

První, skutečně moderní koncepce restaurování vitráží v Čechách, vznikla na přelomu 60. a 70. let v našem atelieru za spolupráce Josefa Jiřičky jun. a kunsthistorika Mgr. Ludvíka Lososa, tehdy pracovníka SÚPOP, který se s námi o své letité zkušenosti dělí dodnes. Tato koncepce se poprvé uplatnila při restaurování souboru čtyř gotických vitráží z kostela sv. Bartoloměje v Kolíně (okolo 1370) a podrobný popis prací včetně fotodokumentace byl publikován roku 1979 v čísle 2 časopisu UMĚNÍ.

Od těch dob prošly naším atelierem stovky metrů čtverečních historických vitráží a přestože se v současnosti v rámci jejich restaurování používají moderní materiály a technologie, základní koncepce se nezměnila. Základem kvalitně provedeného restaurátorského zásahu je kromě historických znalostí, zkušeností, technologického přehledu a uměleckořemeslné dovednosti i respekt, zodpovědnost a schopnost vnímat a ctít kontinuitu.

Při přípravě restaurátorského záměru na konkrétní vitráž je potřeba brát v potaz její hodnotu historickou, výtvarnou i estetickou, pří průzkumu správně určit rozsah poškození i jasně specifikovat použitý materiál – rozlišit skutečně původní od pozdějších doplňků, které v některých případech mohou být samy o sobě historicky cenné. Teprve po vyhodnocení všech těchto aspektů lze provést samotné restaurování, jenž může spočívat pouze v drobném dílčím zásahu na místě, či kompletní restauraci spočívající ve výměně olověné sítě, konzervaci a doplnění sklomalby.

Nezbytnou součástí restaurování je závěrečná restaurátorská zpráva, která by měla obsahovat kompletní a přehledný popis všech provedených kroků včetně doporučeného ochranného režimu a podrobnou fotodokumentaci celého procesu.

NEJVÝZNAMĚJŠÍ RESTAURÁTORSKÉ POČINY NAŠEHO UMĚLECKÉHO ATELIERU NA VÝROBU A REKONSTRUKCI VITRÁŽÍ

Za dlouhá desetiletí naší existence jsme provedli stovky restaurátorských zásahů na celém území Čech, Moravy a Slovenska. Zde je přehled těch nejvýznamnějších:

  70. léta

 • Čtyři gotické vitráže ze 14. stol. z chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem (restaurováno pro českou účast na mezinárodní výstavě „EXEMPLA 1971“ v Mnichově) Publikováno: František Matouš, MITTELALTERLICHE GLASMALEREI IN DER TSCHECHOSLOWAKEI, ACADEMIA, 1975
 • Gotické vitráže ze 14. stol. z kostela sv. Prokopa v Nadslavi. Publikováno: František Matouš, MITTELALTERLICHE GLASMALEREI IN DER TSCHECHOSLOWAKEI, ACADEMIA, 1975
 • Gotická vitráž ze 14. stol. z kláštera v Oseku. Publikováno: František Matouš, MITTELALTERLICHE GLASMALEREI IN DER TSCHECHOSLOWAKEI, ACADEMIA, 1975

  80. léta

 • Fragmenty gotických oken v současné době umístěné v kapli zámku Orlík.
 • Fragmenty gotických vitráží ze sbírky umístěné na hradě Křivoklát.
 • Dva fragmenty gotických vitráží ze sbírky umístěné na hradě Kost.
 • Restaurování vitráží z chrámu sv. Alžběty v Košicích.
KATEDRÁLA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA NA PRAŽSKÉM HRADĚ – TRANSPORT DEMONTOVANÝCH VITRÁŽÍ URČENÝCH K RESTAUROVÁNÍ
Výroba repliky historické sklomalby

  90. léta až současnost

 • Restaurování vitráží z kostela sv. Šimona a Judy v Praze 1
 • Restaurování vitráží z kostela nejs. Srdce Páně v Praze 3 – Žižkově Publikováno: Stanislav Juhaňák, KOSTEL NEJSVĚTEJŠÍHO SRDCE PÁNĚ, Triton, 2012
 • Restaurování vitráží z kostela sv. nejsv. Salvátora v Praze 1
 • Restaurování vitráží z kostela sv. Bartoloměje v Plzni
 • Restaurování vitráží z Velké synagogy v Plzni
 • Restaurování vitráží z kostela sv. Mikuláše v Praze 1 – Staroměstské náměstí
 • Průběžné restaurování veškerých vitráží z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha
 • Restaurování vitráží z kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze 8 – Karlíně Publikováno: kolektiv autorů, KARLÍN CHRÁM SV. CYRILA A METODĚJE, Karmelitánské nakladatelství, 2007
 • Restaurování vitráží z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích
 • Čtyři gotické vitráže ze 14. stol. z chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem
 • Restaurování vitráží z kaple Nanebevzetí Panny Marie tzv. Vlašské kaple v Praze 1
 • Restaurování vitráží z baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě
 • Restaurování vitráží z kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi včetně vitráží z prostoru bývalého kostela sv. Kosmy a Damiána
 • KAPLE SV. ANNY VE LHOTCE U LOCHOVIC – VITRÁŽ PŘED A PO RESTAUROVÁNÍ
 • Restaurování vitráží z kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi
 • Restaurování vitráží z Maiselovy synagogy v Praze 1
 • Restaurování vitráží z Jubilejní synagoga v Praze 1
 • Restaurování vitráží ze Španělské synagogy v Praze 1
 • Restaurování vitráží ze Staronové synagogy v Praze 1
 • Restaurování vitráží z prostoru budovy České pojišťovny, Praha 1 – Nové Město
 • Restaurování veškerého zasklení v prostorách Národní památníku na Vítkově, Praha 3 – Žižkov
 • Restaurování vitráží Mosteckých věží Karlova mostu v Praze
 • Restaurování vitráží z Prašné brány v Praze
 • Průběžné restaurování veškerých vitráží z reprezentativních prostor Karlovy univerzity v Praze
 • Restaurování vitráží z prostoru budovy českého zastupitelstva v Haagu
 • Průběžné restaurování veškerých vitráží z prostoru Vladislavského sálu na Pražském hradě
 • Průběžné restaurování veškerých vitráží z prostoru Starého královského paláce na Pražském hradě