http://www.vitraz.cz

Muzeum Vyškov

Restaurování podmaleb na sklo
Ve spolupráci s restaurátorkou ak. mal. Milenou Nečáskovou jsme se podíleli na restaurování a adjustaci čtyř podmaleb na sklo. Podmalby Panny Marie s Ježíškem, Panny Marie a sv. Barbory provedl neznámý autor zhruba v 2. pol. 19. stol. Uloženo ve vyškovském muzeu.
Realizace 2006.