http://www.vitraz.cz

Kostel sv. Havla v Tuhani

Kostel sv. Havla v Tuhani
Značně poškozené figurální okno z prostoru presbyteria. Nejvýznamnější poškození bylo v postavě Ježíše Krista, kde chyběla celá obličejová část a levá dlaň. Replika chybějící tváře a levé ruky Ježíše Krista byla zhotovena dle předloh dobových historických vitráží.
Restaurováno 2008.