http://www.vitraz.cz

Stará Boleslav

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi
Restaurování vitrážových oken v presbytáři 2002 – 2003.