http://www.vitraz.cz

Kaple Všech svatých – Pražský hrad

Kaple Všech svatých – Pražský hrad
Restaurování vitrážových oken v severní stěně kaple.
Restaurováno 2008.