http://www.vitraz.cz

Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha 8

Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Praha 8 – Karlín
Jedna z nejvýznačnějších sakrálních památek druhé poloviny 19. století u nás. Restaurátorské práce byly započaty v roce 2003 a zahrnovaly veškeré vitráže v prostoru, včetně jedenácti figurálních oken zhotovených dle návrhů Františka Ženíška.
Celková výměra restaurovaných vitráží – 170 m2.
Realizace 2003 – 2006.