http://www.vitraz.cz

Kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny ve Lhotce u Lochovic
Okna vynikající uměleckořemeslné kvality s výrazným poškozením byla kompletně restaurována a chybějící malba byla doplněna na základě historických materiálů.
Realizace 2005.
V roce 2009 bylo vyrobeno jedno nové okno s motivem sv. Anny ve stejném výtvarném pojetí jako protilehlé okno s postavou sv. Jana Nepomuckého. Původní okno se nedochovalo.